รู้จักเรา บริษัท พี ซี ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

     จากภาคการผลิตอาหารที่อุดมสมบูรณ์และมีคุณภาพ ทั้งยังเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อเศรษฐกิจของทวีปเอเชียทำให้ประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดต่อการลงทุนใน อุตสาหกรรมอาหารทุกรูปแบบ   ..... บริษัท พี ซี ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด คือ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการผลิตอาหารแช่แข็ง จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ให้บริการด้านอุตสาหกรรมอาหาร แบบ One stop service ซึ่งผ่านการรับรองมาตราฐานระดับสากล ปัจจุบันได้ให้บริการตอบสนองผู้ประกอบการ 3 กลุ่ม คือ

     1. กลุ่ม Food Service หรือ  HORECA

     2. กลุ่ม modern trade

     3. กลุ่ม Re Export และ OEM

 นอกจากนี้ ยังมี Original brand manufacturer หรือ OBM เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ใช้เทคโนโลยีที่สามารถเก็บรักษาคุณภาพอาหารไว้ได้นาน เทียบเท่ากับอาหารสด วางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อชั้นนำทั่วประเทศ ภายใต้ ชื่อ P-Chef

Frozen products