การผลิตและครื่องจักรที่ทันสมัย

      บริษัท พี ซี ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด  มีศักยภาพการผลิตด้วยโรงงานขนาดใหญ่ บนพื้นที่ผลิตกว่า 80,000 ตารางเมตร  ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย   ซึ่งให้กำลังการผลิตได้มากถึง 1 ล้านกิโลกรัมต่อวัน ทั้งยังมีคลังสินค้าที่มีพื้นที่จัดเก็บได้มากถึงคราวละ 50,000 ตัน จากประสบการณ์อันยาวนาน ความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของสินค้าเพื่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความใส่ใจในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เราจึงมั่นใจว่า บริษัท พี ซี ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด  จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารของโลกอย่างครบวงจรได้ในอนาคตอันใกล้

กระบวนการเก็บรักษาที่ทันสมัย

เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปโดยปราศจากสารกันบูด จึงได้นำเทคโนโลยีการแช่เยือกแข็งมาใช้เพื่อยืดอายุเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีระยะการเก็บรักษาได้นาน ด้วยการลดอุณหภูมิของอาหาร ให้ต่ำกว่า -18 ๐c เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้อาหารเกิดการเสื่อมคุณภาพ รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคที่เป็นอันตรายในอาหาร เพื่อยับยั้งปฏิกิริยาชีวเคมีของอาหาร ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ และปฏิกิริยาทางเคมีที่เป็นสาเหตุของการเสื่อมคุณภาพ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปคงความสด รักษาคุณภาพอาหารไว้ได้นาน และได้อาหารที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับอาหารสด หรืออาหารปรุงเสร็จใหม่ๆ

มาตรฐาน

มาตรฐาน อุตสาหกรรม